Personvernerklæring

Vår behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Visit Trondheim AS sitt nettsted. Erklæringen beskriver hvordan vi innhenter, oppbevarer, behandler og sletter eller arkiverer personopplysninger.

De personer som samtykker i at deres personopplysninger innhentes av oss og er gjort kjent med erklæringen her, samtykker samtidig i erklæringens innhold.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Visit Trondheim ved daglig leder/administrerende direktør Kirsten Schultz. Kontaktinformasjonen til Visit Trondheim er:
Krambugata 2, 7011 Trondheim
E-post: kirsten@midtbyen.no
Telefon: +47 994 82 674
Organisasjonsnr: 955715209

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan ta kontakt via kirsten@midtbyen.no eller tlf +47 994 82 674.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hvilke personopplysninger som er relevante for vår virksomhet

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Dine personopplysninger slettes i så fall fra vårt system.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er ofte nødvendig for at vi skal hjelpe deg med det du lurer på. Når kommunikasjonen med deg ansees som avsluttes, slettes dine personopplysninger fra vårt system.
  3. Rekruttering til nye stillinger oss hos: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt. Vi opplyser om lagringstid for rekrutteringsinformasjon i forbindelse med rekrutteringsprosessen.
  4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her [ta inn link til cookie-policy]. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet og/eller tjenester.

Utlevering av personopplysninger til andre

Opplysningene vi innhenter blir ikke avslørt overfor eller videreformidlet til tredjepart der dette ikke er nødvendig for å ivareta formålet med å innhente opplysningene. Vi kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av oss.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss via epost eller post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en epost om dette fra den epostadressa som er registrert hos oss som avsender.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Sist oppdatert: 14. juni 2021