Reklamekampanje

Reklamekampanje for promotering av Trondheim
Visit Trondheim skal lage reklamekampanjer som promoterer Trondheim som reiselivsdestinasjon. Vi ønsker å lage en kampanjer som er skapt av folket selv – altså deg og alle du kjenner. Ved å sende ett eller flere sekunder video av ditt liv i Trondheim, kan du bidra til å promotere byen vår. Målet er å samle inn like mange sekunder video som det er innbyggere. Sekundene skal til slutt bli en 87,400 sekunders video som viser Trondheim fra soloppgang til solnedgang.

Vilkår for opplasting

Dette er vilkårene vi stiller for våre innsendere:

  1. Du kan kun laste opp videoer du selv har filmet. Dersom du er under 16 år, må dine foreldre samtykke til ditt bidrag.
  2. Du må oppgi navn på personer på videoen hvis personene er identifiserbare. Du må innhente samtykke fra de som identifiseres og dokumentere slikt samtykke overfor Visit Trondheim. Videoklipp som viser barn under 16 år må ha foreldrenes samtykke.
  3. Ved å sende inn videoen gir du Visit Trondheim og våre samarbeidspartnere en tidsbegrenset bruksrett til innholdet i den frem til 1. August 2023.
  4. Du aksepterer at ditt videoklipp endres/bearbeides og settes i sammenheng med andres videoklipp. Vi har ingen plikt til å benytte det innsendte bidraget.
  5. Vi og våre samarbeidspartnere forbeholder oss retten til å bruke dine opplastede videoklipp vederlagsfritt i våre kampanjer og omtale, på egne nettsider, sosiale medier, digitale plattformer, nettaviser og reklameskjermer, i et ubegrenset geografisk område.
  6. Personopplysninger som lagres i forbindelse med videoklippene arkiveres hos Visit Trondheim og slettes når bruksrettigheten utgår. Personopplysningene inkluderer kun ditt navn, e-postadresse og de identifiserbare personene i videoklippet. Behandling av personopplysninger er i samsvar med vår personvernerklæring. Vi og vårt byrå bruker Google sin skylagring ved opplasting før de lastes ned lokalt av filmproduksjonsselskap. Dersom du har noen spørsmål kan du ta kontakt med post@visittrondheim.no.